LP/2022/436 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: SELPOdL-137-18/2022
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/436
Dátum začiatku MPK: 21.07.2022
Dátum konca MPK: 10.08.2022
Novelizované predpisy: 321/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

124/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 21.07.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 22.08.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)