LP/2022/433 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 434/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S20323-2022-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/433
Dátum začiatku MPK: 21.07.2022
Dátum konca MPK: 10.08.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 21.07.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)