LP/2022/427 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2023 až 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-13-63/2022
Podnet: Bod B. 3. uznesenia vlády SR č. 152/2022
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/427
Dátum začiatku MPK: 18.07.2022
Dátum konca MPK: 29.07.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.07.2022
Ukončenie štádia: 18.07.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.07.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)