LP/2022/426 Zákon o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. na akciovú spoločnosť a o doplnení zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p. na akciovú spoločnosť
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UNMS/02566/2022-802
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/426
Dátum začiatku MPK: 15.07.2022
Dátum konca MPK: 04.08.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.07.2022
Ukončenie štádia: 15.07.2022
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2022
Ukončenie štádia: 04.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 24.02.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 24.02.2023
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)