LP/2022/423 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: SL-OLVS-2022/007047
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/423
Dátum začiatku MPK: 19.07.2022
Dátum konca MPK: 08.08.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)