LP/2022/422 Návrh poslancov NR SR Radovana Kazdu, Anny Zemanovej, Jarmily Halgašovej, Anny Miernej a Alexandry Pivkovej na vydanie zákona, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (Tlač 1056)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/012765/2022-726
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/422
Dátum začiatku MPK: 18.07.2022
Dátum konca MPK: 05.08.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 15.07.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.07.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)