LP/2022/40 Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12147/2022-2062-05684
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/40
Dátum začiatku MPK: 26.01.2022
Dátum konca MPK: 15.02.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.01.2022
Ukončenie štádia: 26.01.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia: 15.02.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)