LP/2022/4 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2019, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátn
Legislatívna oblasť: Pošta a telekomunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 3477/ORPS/2022-127
Podnet: § 24 zákona č. 324/2011 Z. z. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. návrh poskytovateľa univerzálnej služby
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/4
Dátum začiatku MPK: 05.01.2022
Dátum konca MPK: 26.01.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.01.2022
Ukončenie štádia: 05.01.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.01.2022
Ukončenie štádia: 26.01.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.01.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 14.02.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 14.02.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.02.2022
Ukončenie štádia: 14.02.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.02.2022
Ukončenie štádia: 14.02.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)