LP/2022/399 Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... č. .../2022 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: NBS1-000-073-770
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/399
Dátum začiatku MPK: 04.07.2022
Dátum konca MPK: 25.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)