LP/2022/395 Ústavný zákon z ... 2022, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Ústavný zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SL-OLVS-2022/006909
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/395
Dátum začiatku MPK: 06.07.2022
Dátum konca MPK: 26.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.07.2022
Ukončenie štádia: 18.08.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)