LP/2022/389 Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Štátne orgány
Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UNMS/00534/2022-801
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/389
Dátum začiatku MPK: 06.07.2022
Dátum konca MPK: 26.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.07.2022
Ukončenie štádia: 16.09.2022
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 16.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.09.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)