LP/2022/388 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SL-OBL-2022/006878
Podnet: Plán Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/388
Dátum začiatku MPK: 29.06.2022
Dátum konca MPK: 20.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 30.08.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)