LP/2022/385 Zákon o Vojenskom spravodajstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o Vojenskom spravodajstve
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: SELPOdL-209-3/2022
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/385
Dátum začiatku MPK: 28.06.2022
Dátum konca MPK: 19.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)