LP/2022/38 Správa o stave a vývoji európskej a svetovej legislatívy o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v stave k 31. decembru 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Zodpovednosť v občianskom práve
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 148/2022
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2017 z 22. marca 2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/38
Dátum začiatku MPK: 24.01.2022
Dátum konca MPK: 04.02.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.01.2022
Ukončenie štádia: 24.01.2022
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.01.2022
Ukončenie štádia: 04.02.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.02.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 17.02.2022
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 17.02.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia: 17.02.2022
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)