LP/2022/376 Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 8424-25084/2022/ONÚ OLAF
Podnet: úloha B.2 uznesenia vlády SR č.18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/376

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)