LP/2022/370 Návrh Zmluvy medzi Mongolskom a Slovenskou republikou o medzinárodnej cestnej doprave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 14503/2022/OEZMV/62967-M
Podnet: Návrh zmluvy sa predkladá v súlade s uznesením vlády SR č. 144 z 11. apríla 2018 k Správe o vykonávaní medzinárodných zmlúv
ktorým bola ministrom uložená úloha zohľadniť teritoriálne a vecné priority na uzatváranie medzinárodných zmlúv na obdobie 2018 - 2019.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/370
Dátum začiatku MPK: 24.06.2022
Dátum konca MPK: 08.07.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.06.2022
Ukončenie štádia: 23.06.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 08.07.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.07.2022
Ukončenie štádia: 16.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 16.09.2022
Ukončenie štádia: 12.01.2023
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.01.2023
Ukončenie štádia: 14.03.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)