LP/2022/367 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 č. .../2022 o národnom číslovacom pláne

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
z .../2022 o číslovacom pláne