LP/2022/367 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 o číslovacom pláne

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z.../2022, ktorým sa ustanovuje národný číslovací plán
Súvisiaci proces: Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 3893/OREK/2022-15152
Podnet: iniciatívny materiál - vykonávací predpis podľa § 54 ods. 14 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách.
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/367
Dátum začiatku MPK: 22.06.2022
Dátum konca MPK: 13.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 13.07.2022