LP/2022/366 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SŠHR-2022/0453-PRED-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Rudolf, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/366
Dátum začiatku MPK: 22.06.2022
Dátum konca MPK: 06.07.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 09.08.2022
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)