LP/2022/365 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7037/2022-320
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu časovej naliehavosti vyčerpania finančných prostriedkov do konca roka 2022.
Posledná zmena: 29.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/365
Dátum začiatku MPK: 22.06.2022
Dátum konca MPK: 28.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)