LP/2022/364 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 6900/2022-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/364
Dátum začiatku MPK: 22.06.2022
Dátum konca MPK: 13.07.2022
Novelizované predpisy: 200/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.06.2022
Ukončenie štádia: 21.06.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 13.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)