LP/2022/358 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácii ústavnej starostlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S18452-2022-OL
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/358
Dátum začiatku MPK: 20.06.2022
Dátum konca MPK: 11.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia: 20.06.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)