LP/2022/354 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o prílohách k žiadosti, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 7537/OSFS/2022-13453
Podnet: iniciatívny materiál - vykonávací predpis podľa § 52 ods. 7 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/354
Dátum začiatku MPK: 17.06.2022
Dátum konca MPK: 08.07.2022
Dôvod zrušenia MPK: výmena materiálu

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.06.2022
Ukončenie štádia: 17.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.06.2022
Ukončenie štádia: 16.06.2022
Začiatok štádia: 17.06.2022
Ukončenie štádia: 17.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 17.06.2022
Ukončenie štádia: 17.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.07.2022
Ukončenie štádia: 01.08.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)