LP/2022/350 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 18289/2022-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 2 a § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/350
Dátum začiatku MPK: 16.06.2022
Dátum konca MPK: 07.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia: 16.06.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia: 07.07.2022