LP/2022/348 Návrh na podpis Druhého dodatkového protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúceho sa posilnenej spolupráce a sprístupňovania elektronických dôkazov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12755/2022/82
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/348
Dátum začiatku MPK: 16.06.2022
Dátum konca MPK: 07.07.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia: 07.07.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)