LP/2022/346 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa pripravuje nová vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní.
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Trestné právo procesné
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: SL-OBL-2022/4550
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/346
Dátum začiatku MPK: 15.06.2022
Dátum konca MPK: 06.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)