LP/2022/339 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/009908/2022-613
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/339
Dátum začiatku MPK: 13.06.2022
Dátum konca MPK: 01.07.2022
Novelizované predpisy: 39/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 13.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)