LP/2022/336 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh na ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 09423/2022/13
Podnet: Úloha C.1. uznesenia vlády SR č. 414 z 12. septembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/336
Dátum začiatku MPK: 20.06.2022
Dátum konca MPK: 11.07.2022
Novelizované predpisy: 576/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

564/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

176/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

308/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.06.2022
Ukončenie štádia: 20.06.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia: 19.08.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)