LP/2022/334 Návrh na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorým sa mení Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/008475/2022-724
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/334
Dátum začiatku MPK: 07.06.2022
Dátum konca MPK: 27.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 07.07.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia:
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)