LP/2022/332 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2022/16256-A1810
Podnet: Úloha č. 12 na mesiac jún Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 a § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/332
Dátum začiatku MPK: 06.06.2022
Dátum konca MPK: 24.06.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.06.2022
Ukončenie štádia: 06.06.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)