LP/2022/319 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: OESM/2022/001061-27
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mrva, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/319
Dátum začiatku MPK: 01.06.2022
Dátum konca MPK: 14.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)