LP/2022/311 Systém riadenia ľudských zdrojov zapojených do implementácie fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 45040/2022/OAKE
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/311
Dátum začiatku MPK: 01.06.2022
Dátum konca MPK: 14.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)