LP/2022/309 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/005516/2022-731
Podnet: Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/284 z 18. februára 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/309
Dátum začiatku MPK: 31.05.2022
Dátum konca MPK: 20.06.2022
Novelizované predpisy: 222/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.05.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 20.06.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.06.2022
Ukončenie štádia: 03.08.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia: 09.08.2022
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia: 23.08.2022
Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)