LP/2022/300 Program rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 - 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6003/2022-631
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 329 z 27.mája 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/300
Dátum začiatku MPK: 27.05.2022
Dátum konca MPK: 09.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.05.2022
Ukončenie štádia: 27.05.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.05.2022
Ukončenie štádia: 09.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)