LP/2022/3 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/003916/2022-724
Podnet: Transpozícia smernice Rady EÚ 2021/514 z 22. marca 2021
ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/3
Dátum začiatku MPK: 04.01.2022
Dátum konca MPK: 25.01.2022
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

442/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia: 04.01.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia: 17.02.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Začiatok štádia: 28.02.2022
Ukončenie štádia: 21.03.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia: 23.03.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)