LP/2022/295 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7211/2022-1.7.3
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/295
Dátum začiatku MPK: 26.05.2022
Dátum konca MPK: 15.06.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.05.2022
Ukončenie štádia: 26.05.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)