LP/2022/287 Návrh investičnej akcie Rekonštrukcia areálu Úradu vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2784/20704/2022/SE
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 649/2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/287
Dátum začiatku MPK: 24.05.2022
Dátum konca MPK: 13.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 13.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)