LP/2022/282 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1613/19847/2022/KBR
Podnet: Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru v znení neskorších predpisov a Plán práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/282
Dátum začiatku MPK: 20.05.2022
Dátum konca MPK: 02.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 20.05.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.06.2022
Ukončenie štádia: 09.06.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)