LP/2022/278 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom v znení ne
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 17392/2022/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/278
Dátum začiatku MPK: 19.05.2022
Dátum konca MPK: 08.06.2022
Novelizované predpisy: 24/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 08.06.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.06.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: