LP/2022/276 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 23411/2022/SRF/42980-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/276
Dátum začiatku MPK: 19.05.2022
Dátum konca MPK: 01.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia: 08.06.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)