LP/2022/275 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Porsche Smart Battery Shop s.r.o., IČO 54 260 272, na podporu realizácie investičného zámeru Hornej Strede, okres Nové Mesto nad Váhom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 09288/2022-4270-65106
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/275
Dátum začiatku MPK: 17.05.2022
Dátum konca MPK: 30.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2022
Ukončenie štádia: 17.05.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)