LP/2022/272 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby “Výstavba haly veľkorozmerných múzejných predmetov (militárií) v Piešťanoch“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: VHÚ-95/2022
Podnet: bod C.8. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 577 zo 14. októbra 2021
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/272
Dátum začiatku MPK: 17.05.2022
Dátum konca MPK: 30.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2022
Ukončenie štádia: 17.05.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)