LP/2022/267 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SL-OBL-005289/2022
Podnet: § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh nariadenia vlády sa predkladá na skrátené pripomienkové konanie, nakoľko ide len o vyhlásenie sumy, ktorej výpočet je upravený príslušným zákonom.
Posledná zmena: 31.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/267
Dátum začiatku MPK: 13.05.2022
Dátum konca MPK: 23.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 23.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)