LP/2022/266 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/005491/2022-74
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/266
Dátum začiatku MPK: 13.05.2022
Dátum konca MPK: 02.06.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022