LP/2022/266 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/005491/2022-74
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/266
Dátum začiatku MPK: 13.05.2022
Dátum konca MPK: 02.06.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.06.2022
Ukončenie štádia: 01.08.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 01.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 23.08.2022
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 23.08.2022
Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia: 06.09.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)