LP/2022/260 Aktualizácia Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S10772-2022
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.324/2019
bod B.1
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/260
Dátum začiatku MPK: 11.05.2022
Dátum konca MPK: 24.05.2022
Dátum ukončenia procesu: 29.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 10.05.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.05.2022
Ukončenie štádia: 21.06.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.06.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)