LP/2022/256 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby, Piešťany, Komenského 12, rekonštrukcia a modernizácia objektu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2022/002749
Podnet: Bod B.60. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 227 z 15. mája 2013
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/256
Dátum začiatku MPK: 09.05.2022
Dátum konca MPK: 20.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.05.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2022
Ukončenie štádia: 20.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)