LP/2022/244 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SL-OBL-2022/004639
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/244
Dátum začiatku MPK: 02.05.2022
Dátum konca MPK: 20.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 20.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)