LP/2022/237 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 7968/2022-1.7.3
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/237
Dátum začiatku MPK: 29.04.2022
Dátum konca MPK: 19.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia: 29.04.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.04.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 14.07.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 14.07.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)