LP/2022/234 Interpretácia výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúcich sa národnosti a ďalšej národnosti obyvateľov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 3811/2022/SVNM
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/234
Dátum začiatku MPK: 26.04.2022
Dátum konca MPK: 09.05.2022
Dátum ukončenia procesu: 07.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2022
Ukončenie štádia: 26.04.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)