LP/2022/232 Transformácia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím a návrh Dodatku č. 6 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 15996/2022-M_OPVA
Podnet: Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva
národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 94 zo dňa 8. decembra 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/232
Dátum začiatku MPK: 27.04.2022
Dátum konca MPK: 10.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 10.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.05.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)